20мм-ийн Ойр Төмөр замын нуун дарагдуулсан хаалга гүйдэг

Хэрэг бvртгэлт одоо