អំពីក្រុមហ៊ុន

ទស្សនានិងធ្វើការសាកល្បងរបស់យើង
ក្វាងចូវ TBN ទ្វារត្រួតពិនិត្យខូអិលធីឌីគឺមានជំនាញក្នុងការផលិតផលិតផលទ្វារបិទទ្វារនិងបានអភិវឌ្ឍទៅជារោងចក្រទំនើបជាមួយនឹងសមត្ថភាពទូលំទូលាយនៃការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍។,ផលិតកម្មនិងការលក់។ យើងមានទីតាំងនៅក្វាងចូវ,ខេត្ត GD,ប្រទេសចិន,ដែលចំណាយពេលតែប៉ុណ្ណោះ 50 នាទីទៅអាកាសយានដ្ឋាន BaiYun.
សំណួរឥឡូវ